InfoUrgències

Quan necessiteu resoldre un problema de salut urgent, amb l’APP podreu consultar el temps que ha hagut d’esperar l’últim pacient que ha estat atès.

Recordeu que quan el vostre CAP està obert és el lloc on us heu d’adreçar. Si el vostre està tancat, podeu adreçar-vos a un altre CAP que tingui horari d’atenció continuada o a un centre d’urgències d’atenció primària (CUAP).

Els serveis d’urgències dels hospitals són per a les urgències més greus i entre tots en podem fer un ús més adequat anant-hi només en aquells casos més greus i desplaçant-nos a la resta d'equipaments quan tinguem una urgència menys greu.

En cas de dubte, sapigueu que al telèfon 061 CatSalut Respon, que funciona les 24 hores del dia, tots els dies de l’any, professionals sanitaris us donaran consell i informació si teniu una urgència. Des de l’APP s’hi pot trucar directament prement la icona. Fer un bon ús d’aquesta APP i del telèfon 061 CatSalut Respon us pot fer estalviar desplaçaments i temps d’espera innecessaris.

Detalls i continguts de l'aplicació

Usant els sistemes de geoposicionament per cercar els centres d'atenció d'urgent i urgències hospitalàries, l’usuari pot obtenir informació molt útil si vol trobar el centre d’urgències més proper.

A la pantalla inicial ens geolocalitza en el mapa, amb un punt blau, i mostra en el radi seleccionat, els centres que es troben, tant d’hospitalària com de primària.

Per defecte, l’app mostra tots els centres i hospitals de Catalunya (0km).

Es pot ampliar o disminuir el mapa visualitzat en pantalla, de forma tàctil o mitjançant les icones amb els símbols + i –, situades a la part inferior dreta.

Si volem centrar de nou el mapa a la nostra ubicació, només cal prémer la icona “gps”, situada a la part superior dreta.

Modificant els Km. mostrats en el desplegable de la part superior central, es pot ampliar o disminuir l’àrea de visualització dels centres d’urgències.

Al seleccionar un centre o hospital, es presenta un panell amb informació sobre els serveis que ofereix, i l’activitat d’urgències del centre, permetent visualitzar:

  • el seu horari d’atenció,
  • una ruta per anar-hi,
  • el temps aproximat de demora de pacients en espera, per tipus de servei i per nivell de gravetat.

Havent seleccionat un centre d’urgències, si realitzem clic damunt la icona d’indicació de ruta, s’inicia el navegador per satèl·lit del Google maps, generant automàticament les rutes més ràpides per desplaçar-se fins centre d’urgències seleccionat.

Es pot accedir al menú amb informació i ajuda de l’app, mitjançant la icona situada la part esquerra superior.

Botons de l’app: Funcionalitats

Obre el menú amb informació i ajuda de l’app.
Actualitza les dades.
Permet ampliar o reduir el radi de geolocalització dels centres més propers i actualitza el mapa.
Centra de nou el mapa a la nostra ubicació.
Amplia o dismineix el mapa visualitzat en pantalla.
Hospital
CAP
CUAP
Informació i ajuda de l’app.
Informació del temps d’espera de les cues dels Hospitals.
Informació del temps d’espera de les cues dels PAC.
Informació del temps d’espera de les cues dels CUAP.
Explicació de la informació mostrada en les cues de les urgències.
Permet realitzar una trucada al 061 Catsalut Respon
Icona que inicia el navegador per satèl·lit del Google maps

Versió de l'APP

Versió IOS 1.0

Versió Android 1.3

Com es prioritza l’atenció a les urgències?

El criteri de prioritat en l'assistència és la gravetat de la malaltia, no l’hora d’arribada.

Quan una persona arriba al servei d’urgències se li fa una valoració (o triatge) que determina l’ordre i la prioritat del tractament basant-se en la gravetat.

Els pacients es classifiquen en 5 nivells:

  • Els nivells 1, reanimació, i 2, atenció immediata, són per als pacients més greus, que es troben en una situació crítica i que requereixen una atenció immediata.
  • El nivell 3, urgent-no immediat, s’atribueix als pacients que necessiten també una atenció urgent però no amb tanta immediatesa com en els dos anteriors.
  • Els nivells 4, menys urgent, i 5, no urgent, s’assignen a pacients que es poden esperar sense risc per a la seva salut i, en la majoria dels casos, no caldria que fossin atesos al servei d’urgències d’un hospital. El temps que es publica cada hora a l’APP és d’aquests dos nivells, el 4 i el 5.

Avís legal

Avís legal relatiu a la reutilització de la informació
La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D'acord amb aquesta normativa, l’ICS, com a empresa pública de la Generalitat de Catalunya, permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l'obra i, a més, la transformació de l'obra per fer-ne obres derivades, per a tot el món i sense cap limitació temporal, i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.
Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:
a) No desnaturalitzar el sentit de la informació.
b) Citar sempre la font de la informació.
c) Mencionar la data de l'última actualització de la informació.
Cal citar sempre l'autor o el titular dels drets: Institut Català de la Salut.
Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d'altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d'obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l'ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d'explotació de les obres. En els continguts on s'apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s'hi estableixin.
No es permet en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de l’Institut Català de la Salut ni dels seus centres i serveis en publicacions, webs i serveis per a mòbils que no siguin participats o autoritzats per aquesta institució. Aquests elements d'identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de l’ICS i estan protegits per la legislació vigent aplicable.