El Servei Català de la Salut ha desenvolupat aquesta aplicació mòbil amb els objectius següents:

 • Apropar i posar a l'abast del professional el servei per a terminals mòbils de missatgeria instantània securitzada.
 • Disposar d’un canal de comunicació segur entre professionals del SiSCAT, facilitant la comunicació entre professionals de diferents entitats proveïdores que treballen en xarxa.
Mitjançant l’app xatSalut els professionals del SiSCAT podran enviar-se xats, fer grups de treball , compartir documents, vídeos, imatges.
Aquesta aplicació és gratuïta i NO té objectius comercials. L’usuari no paga en concepte de tinença, d’ús o d’accés a continguts o serveis.

XatSalut és un programari propi per a la comunicació entre professionals que permet:Comunicació

Crear grups de comunicació entre professionals del SiSCAT.

Privacitat

Les converses i arxius s'emmagatzemen a bases de dades pròpies

Al moment

Sincronitzar els dispositius amb els que accedim al nostre compte.

Social

Compartir missatges, vídeos, fotos, notes de veu, ubicacions, notes fetes a mà ...

Des de l'Oficina de Mobilitat se'ns explica que:

L’aplicació compleix amb el requisit d’encriptació dels missatges. Concretament, tota la comunicació amb el servidor s'encripta amb l'algorisme AES-128. A més de xifrar la informació, es codifica en base64 perquè no es necessiti una transmissió binària.

Per evitar el descobriment de la clau aplicant enginyeria inversa, la clau s'ocultarà en el codi del dispositiu dividint-la en 5 parts de mida desigual. Això dificultarà que algú trobi la clau perquè el més fàcil per al "hacker" seria trobar un string de 16 caràcters fent servir un editor binari.

Preguntes més freqüents:

 • Què és XatSalut?
 • És una aplicació de missatgeria instantània posada a disposició dels professionals del SiSCAT, que permet que disposar dels missatges en qualsevol moment i en qualsevol dispositiu i/o web, sense perdre mai cap missatge.

 • Com puc afegir els meus contactes a XatSalut?
 • Per tal de tenir els vostres contactes a XatSalut, prèviament és necessari descarregar l’app, donar-se d’alta com a usuari i activar-lo. Per últim, des de la mateixa app es poden afegir aquells professionals que ja estiguin donats d’alta a l’aplicació, mitjançant una sol·licitud. Un cop enviada la sol·licitud, el professional destinatari d’aquesta, rebrà un correu electrònic on podrà decidir si acceptar-la o refusar-la. En cas d’acceptar-la, el nou contacte apareixerà a la llista de contactes.

 • On són les dades?
 • Les dades es troben a les instal·lacions de l’ICS, on es garanteix la privacitat de les dades, i la preservació del compliment de la RGDD, i dels usuaris.

 • Qui la pot descarregar?
 • Tots els treballadors del SiSCAT. La eina està disponible per la plataforma IOS i Android.

 • Què volen dir els triangles que apareixen quan envio un missatge?
 • El primer triangle (aquell que apunta cap amunt) indica si el missatge ha estat rebut pels nostres servidors. Pot ser de color vermell o verd. Si és verd vol dir que el missatge ja és als nostres servidors, disponible perquè el destinatari el rebi. El segon triangle (aquell que apunta cap avall) indica si el missatge ha estat rebut/llegit pel destinatari. Pot ser de color vermell, groc o verd. Si és groc significa que el missatge ha estat rebut pel destinatari però, que encara no l'ha llegit. Si és verd vol dir que ja l'ha llegit.

 • Puc utilitzar el meu compte XatSalut en més d'un dispositiu a la vegada?
 • Sí. XatSalut us deixa utilitzar el vostre compte en diversos dispositius a la vegada. A partir del segon dispositiu, i prèvia instal·lació de l’app, només caldrà iniciar sessió introduint el número de telèfon o correu electrònic i la contrasenya

 • Puc desconnectar-me del meu compte?
 • Sí. Des de dintre de l’app, cal anar a “Perfil” seleccionar l'opció "Tanca sessió". Això evitarà que rebeu missatges però, no us preocupeu, quan torneu a entrar els rebreu tots.

 • Com puc recuperar la meva clau?
 • Des de la mateixa app. A la pantalla principal, previ inici de sessió, podeu accedir a: “Has oblidat la teva clau d’accés?”. A partir d’aquí, seguint unes breus indicacions, rebreu al vostre correu corporatiu de l’ICS, una nova contrasenya generada automàticament. Si teniu algun problema al respecte, cal que contacteu amb nosaltres a través de l’adreça oficinamobilitat.ics@gencat.cat, i ens expliqueu el problema. L'equip de XatSalut us ajudarà perquè pugueu entrar al vostre compte.

Crèdits


Al desenvolupament de l'aplicació han intervingut la Gerència Territorial de l'ICS a l'àrea Metropolitana Nord i la Gerència Territorial de l'ICS a les Terres de l'Ebre

Avís legal relatiu a la reutilització de la informació

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D'acord amb aquesta normativa, el Servei Català de la Salut (en endavant CatSalut), com a empresa pública de la Generalitat de Catalunya, permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l'obra i, a més, la transformació de l'obra per fer-ne obres derivades, per a tot el món i sense cap limitació temporal, i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

 • No desnaturalitzar el sentit de la informació.
 • Citar sempre la font de la informació.
 • Mencionar la data de l'última actualització de la informació.

Cal citar sempre l'autor o el titular dels drets: Servei Català de la Salut

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d'altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d'obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l'ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d'explotació de les obres. En els continguts on s'apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s'hi estableixin.

No es permet en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius del Catsalut ni dels seus centres i serveis en publicacions, webs i serveis per a mòbils que no siguin participats o autoritzats per aquesta institució. Aquests elements d'identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva del CatSalut i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Privacitat: política de protecció de dades de caràcter personal del Servei Català de la Salut per a mòbils

Catsalut garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en els termes establerts per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals y garantia dels drets digitals, implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d'acord amb el Reglament 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consell de 27 de abril de 2016. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat i anonimitzat.

A cada pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal, s'informarà, de manera expressa, de l'existència d'un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la seva recollida i de les persones destinatàries de la informació, de les possibles cessions de dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, així com de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre aquestes dades i la manera d'exercir-los.

Si voleu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre alguna de les vostres dades personals (incloses imatges o gravacions de veu), que poguessin aparèixer en alguna pàgina informativa dels portals del Servei Català de La Salut, que no sigui un formulari, us podeu adreçar a la Direcció de Sistemes d'Informació Institut Català de la Salut, Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona, o escriure a dsi.ics@gencat.cat

D'altra banda, les galetes (cookies) s'utilitzen únicament amb finalitats estadístiques, ja que proporcionen informació rellevant als responsables del portal per millorar el servei a la ciutadania.

Les funcionalitats adreçades a compartir continguts, per exemple, enviar un contingut per correu electrònic, no emmagatzemen la informació introduïda. Aquesta informació només s’utilitza amb l’objectiu de la pròpia compartició.