3ª Jornada d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva
Institut Català de la Salut  Departament de Salut


Centrats en les persones

Sabadell, 30 de novembre de 2017L’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva a Catalunya pretén millorar i avançar en la prestació de serveis a la població respectant els drets sexuals i reproductius declarats pels organismes internacionals. Amb aquest objectiu, treballa des de la promoció, la prevenció i l’atenció a través dels serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) compromesos a proporcionar una atenció de qualitat, resolutiva, innovadora i accessible, per tal de poder satisfer les necessitats canviants de la població.

Els serveis ASSIR han anat modificant la seva cartera de serveis i atenció des de la seva creació l’any 1990 per tal d’adaptar-se a aquestes necessitats de la població.

L’any 2006, es va fer la I Jornada d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, amb el lema “Innovem per millorar”. La innovació i els projectes de millora són fonamentals per poder prestar una assistència d’excel·lència, per això el propòsit és continuar en aquesta línia.

Un any més tard, el Departament de Salut va recollir la cartera de serveis i l’organització d’aquestes unitats que representen un suport especialitzat a l’atenció primària de salut coordinat amb l’atenció obstetricoginecològica hospitalària. Actualment aquesta cartera torna a estar en revisió per part del Departament de Salut i CatSalut amb l’objectiu d’adaptar-la als canvis de la pràctica assistencial.

Passat un temps des de la primera edició, l’any 2013 va tenir lloc a Tarragona la II Jornada amb l’objectiu d’intercanviar experiències entre els ASSIR que l’ICS té per tota Catalunya.

En aquests moments, assabentats de la importància de donar continuïtat als processos assistencials, els diferents ASSIR, tot i que s’organitzen de forma específica segons les característiques territorials, pretenen una major aproximació a la població amb una millora de l’accessibilitat i entenent la diversitat, el compromís i la qualitat.

Per aquest motiu, la Direcció Assistencial d’Atenció Primària i Comunitària de l’Institut Català de la Salut i els professionals dels serveis ASSIR, amb la col·laboració del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i de les diferents entitats científiques i, en especial, la Gerència Territorial de Metropolitana, Nord com a seu organitzadora, us convidem a assistir el dia 30 de novembre a aquesta III Jornada d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, amb el lema “Centrats en les persones” i us encoratgem a participar-hi amb les vostres aportacions.

Comitè Organitzador
Comitè Científic

OBJECTIUS GENERALS
  • Mostrar el compromís dels professionals pel que fa la millora de l’atenció i qualitat de l’atenció prestada tenint com a base els drets sexuals i reproductius de la població.
  • Posar de relleu la fortalesa d’aquests serveis sobre la prevenció, promoció i atenció a la salut afectiva, sexual i reproductiva, adreçats a les dones i les seves famílies, en l'àmbit d’atenció primària de la salut.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
  • Promoure un espai de debat i de participació entre els professionals dels ASSIR.
  • Presentar les diversitats i característiques organitzatives dels ASSIR en el territori.
  • Revisar l’evidència científica referent a les activitats assistencials i d’educació per la salut que es fan a l’ASSIR.
  • Compartir experiències i elements innovadors en la pràctica assistencial per afavorir la millora de la capacitat de resolució de l’ASSIR.
  • Posar en valor les activitats i la millora de l’atenció que es porta a terme des dels ASSIR, entenent la resolució i l’accessibilitat com un element fonamental.
© ICS - 2017